INDEP prezanton analizën për efiçiencën e energjsë

Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) prezantoi të mërkurën studimin Efiçienca e Energjisë në Kosovë, një analizë e kornizës ligjore dhe zbatueshmërisë së ligjit dhe politikave për efiçiencë të energjisë në vend. Studimi u prezantua në një tryezë diskutimi të organizuar nga Komisioni Parlamentar për Zhvillimin Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri dhe INDEP.

INDEP prezanton analizën për efiçiencën e energjsë 27/09/2012

Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) prezantoi të mërkurën studimin Efiçienca e Energjisë në Kosovë, një analizë e kornizës ligjore dhe zbatueshmërisë së ligjit dhe politikave për efiçiencë të energjisë në vend. Studimi u prezantua në një tryezë diskutimi të organizuar nga Komisioni Parlamentar për Zhvillimin Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri dhe INDEP.

“Komisioni [për zhvillim ekonomik, infrastrukturë, tregti dhe industri] këtë vit ka në plan monitorimin e Ligjit për Efiçiencë të Energjisë dhe një aktivitet i tillë do ta lehtësojë shumë punën e komisionit për monitorim,” ka thënë Kryetari i Komisionit, Zenun Pajaziti.  Ai ka shtuar se komisioni mbetet i përkushtuar që të mbështesë iniciativa që synojnë përmirësimin e kornizës ligjore në fushën e efiçiencës së energjisë e më gjerë.

Analiza vë në dukje sfidat e Kosovës në fushën e efiçiencës së energjisë me fokus në aspektin ligjor dhe ofron rekomandime konkrete për përmirësimin e situatës në këtë fushë.  Publikimi analizon elementet e politikës publike sa i përket efiçiencës së energjisë si dhe pasqyron gjendjen e tanishme në aspektin ligjor dhe atë praktik të efiçiencës. Punimi ka për qëllim që të ndihmojë institucionet relevante në ndryshimin e politikave dhe marrjen e masave shtesë në drejtim të arritjes së efiçiencës së energjisë.

“Efiçienca e energjisë është një çështje shumë me rëndësi, si për Kosovën ashtu edhe për perspektivën e Kosovës për Europë,” ka thënë Ian Cliff, Ambasadori i Britanisë së Madhe në Kosovë. “Ne mendojmë që është e rëndësishme të përmirësohet transparenca në proceset legjislative dhe të merret ekspertiza e shoqërisë civile në çështjet e efiçiencës së energjisë.”

INDEP ka rekomanduar amandamentimin e Ligjit për Efiçiencë të Energjisë si të nevojshëm për suksesin e iniciativave për efiçiencë në vend. Ndër të tjera, një ligj i kompletuar i Efiçiencës do të qartësonte krijimin e zyrave për energji nëpër komuna, aplikonte masa stimuluese për përdoruesit efiçient si dhe do të bënte rregullimin e efiçiencës në sektorin privat. Një hap i tillë do t’i hapte rrugë hartimit dhe implementimit të planeve komunale që do të ndihmonin implementimin e Planit Nacional të Efiçiencës.

“Kosova mbetet mbrapa vendeve të rajonit për sa i përket synimeve të efiçiencës së energjisë dhe këto probleme duhet të zgjidhen me masa ligjore dhe politike të bazuara në hulumtime profesionale në këtë fushë,” ka thënë Rinora Gojani, bashkëautore e punimit.

Studimi është përkrahur nga Ambasada Britanike në Prishtinë dhe Fondi i Vëllezërve Rockefeller. 

OTHER NEWS

Problemet e industrisë së qumështit përtej kërkesave të qumështarëve 28/09/2015

Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP), mori pjesë në tryezën e organizuar nga Komisioni Parlamentar për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri për të diskutuar në lidhje me çështjet e ngritura nga shoqatat e prodhuesve dhe përpunuesve të qumështit. Instituti INDEP prezantoi punimin me titull “Tregu i Prodhimeve të Qumështit dhe Mundësitë e Kosovës për Zhvillim”. Dardan Abazi nga Instituti INDEP theksoi nevojën që problemi të trajtohet në aspektin e përgjithshëm të politikave publike që janë aplikuar deri më tani e jo të trajtojmë vetëm kërkesat aktuale të shoqatave.
Emërimet në bordet e ndërmarrjeve publike janë ligjërisht të ndaluara dhe moralisht jo legjitime 18/09/2015

Emërimet politike në bordet e ndërmarrjeve publike janë jolegjitime dhe të jashtëligjshme. Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP), Instituti GAP dhe Grupi për Studime Juridike dhe Politike (GLPS), shprehin shqetësimin e tyre për vendimet e fundit të Qeverisë. Logjika e politizimit të të gjitha sferave të qeverisjes përmes ndarjes të të gjitha pozitave në mes të anëtarëve të koalicionit dëmton jo vetëm pavarësinë menaxheriale të këtyre ndërmarrjeve, por ngulfatë zhvillimin e tyre në funksion të ofrimit të shërbimeve publike dhe rritjes së ekonomisë së vendit. Politizimi i bordeve gjithashtu është në kundërshtim me parimet e qeverisjes korporative të Organizatës për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim (ang.Organisation for Economic Co-operation and Development-OECD) në të cilat bazohet Ligji për Ndërmarrjet Publike në Kosovë, dhe të cilat parime kërkojnë që shteti si pronar i ndërmarrjeve publike të sigurojë pavarësinë e bordeve dhe objektivitetin e tyre.
INDEP merr pjesë në panairin e Ditës Ndërkombëtare të Demokracisë 15/09/2015

Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) në kuadër të projektit ‘Fuqizimi i mbikëqyrjes Parlamentare’ në të cilën punon ngushtë me Komisionin Parlamentar për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri është duke marrë pjesë në Panairin e Organizatave të Shoqërisë Civile në Ditën Ndërkombëtare të Demokracisë. Panairi organizohet nga Kuvendi i Kosovës.

REPORTS

NË MEDIA

18/09/2015
Emërimet në bordet e ndërmarrjeve publike janë të paligjshme
Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP), Instituti GAP dhe Grupi për Studime Juridike dhe Politike (GLPS), shprehin shqetësimin e tyre për vendimet e fundit të Qeverisë. Ato thonë se emërimet politike në bordet e ndërmarrjeve publike janë jolegjitime dhe të jashtëligjshme, thotë kumtesa e dërguar nga këto institucione.
10/09/2015
INDEP dhe KOSID: Fondi për Efiçiencë të Energjisë të jetë prioritet i Qeverisë për sektorin e energjisë në Kosovë
Sot, Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) në kuadër të Konsorciumit Kosovar të Organizatave të Shoqërisë Civile për Zhvillim të Qëndrueshëm (KOSID) organizoi tryezën me titull ‘Financimi i Efiçiencës së Energjisë në Kosovë - Përfitimet dhe Pengesat’, me ç ‘rast u prezantua hulumtimi mbi këtë temë. Ky punim analitik shtjellon gjendjen aktuale të sektorit të energjisë në vend dhe e vë Efiçiencën e Energjisë në krye të politikave energjetike në Kosovë.
22/07/2015
Sot filloi një epokë e re e bashkëpunimit në mes të Qeverisë dhe Shoqërisë Civile
Sot, Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) dhe OJQ Lens organizuan eventin përmbyllës me rastin e finalizimit të projektit “Platforma për e-pjesëmarrje bazike.”

All content copyright © 2011 INDEP, All rights reserved.
Rruga Fehmi Agani no.50, A/4, Prishtinë, Kosovë, 10000 | map | +381 38 224 886 | office@indep.info