INDEP prezanton analizën për efiçiencën e energjsë

Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) prezantoi të mërkurën studimin Efiçienca e Energjisë në Kosovë, një analizë e kornizës ligjore dhe zbatueshmërisë së ligjit dhe politikave për efiçiencë të energjisë në vend. Studimi u prezantua në një tryezë diskutimi të organizuar nga Komisioni Parlamentar për Zhvillimin Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri dhe INDEP.

INDEP prezanton analizën për efiçiencën e energjsë 27/09/2012

Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) prezantoi të mërkurën studimin Efiçienca e Energjisë në Kosovë, një analizë e kornizës ligjore dhe zbatueshmërisë së ligjit dhe politikave për efiçiencë të energjisë në vend. Studimi u prezantua në një tryezë diskutimi të organizuar nga Komisioni Parlamentar për Zhvillimin Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri dhe INDEP.

“Komisioni [për zhvillim ekonomik, infrastrukturë, tregti dhe industri] këtë vit ka në plan monitorimin e Ligjit për Efiçiencë të Energjisë dhe një aktivitet i tillë do ta lehtësojë shumë punën e komisionit për monitorim,” ka thënë Kryetari i Komisionit, Zenun Pajaziti.  Ai ka shtuar se komisioni mbetet i përkushtuar që të mbështesë iniciativa që synojnë përmirësimin e kornizës ligjore në fushën e efiçiencës së energjisë e më gjerë.

Analiza vë në dukje sfidat e Kosovës në fushën e efiçiencës së energjisë me fokus në aspektin ligjor dhe ofron rekomandime konkrete për përmirësimin e situatës në këtë fushë.  Publikimi analizon elementet e politikës publike sa i përket efiçiencës së energjisë si dhe pasqyron gjendjen e tanishme në aspektin ligjor dhe atë praktik të efiçiencës. Punimi ka për qëllim që të ndihmojë institucionet relevante në ndryshimin e politikave dhe marrjen e masave shtesë në drejtim të arritjes së efiçiencës së energjisë.

“Efiçienca e energjisë është një çështje shumë me rëndësi, si për Kosovën ashtu edhe për perspektivën e Kosovës për Europë,” ka thënë Ian Cliff, Ambasadori i Britanisë së Madhe në Kosovë. “Ne mendojmë që është e rëndësishme të përmirësohet transparenca në proceset legjislative dhe të merret ekspertiza e shoqërisë civile në çështjet e efiçiencës së energjisë.”

INDEP ka rekomanduar amandamentimin e Ligjit për Efiçiencë të Energjisë si të nevojshëm për suksesin e iniciativave për efiçiencë në vend. Ndër të tjera, një ligj i kompletuar i Efiçiencës do të qartësonte krijimin e zyrave për energji nëpër komuna, aplikonte masa stimuluese për përdoruesit efiçient si dhe do të bënte rregullimin e efiçiencës në sektorin privat. Një hap i tillë do t’i hapte rrugë hartimit dhe implementimit të planeve komunale që do të ndihmonin implementimin e Planit Nacional të Efiçiencës.

“Kosova mbetet mbrapa vendeve të rajonit për sa i përket synimeve të efiçiencës së energjisë dhe këto probleme duhet të zgjidhen me masa ligjore dhe politike të bazuara në hulumtime profesionale në këtë fushë,” ka thënë Rinora Gojani, bashkëautore e punimit.

Studimi është përkrahur nga Ambasada Britanike në Prishtinë dhe Fondi i Vëllezërve Rockefeller. 

OTHER NEWS

Politizimi në ndërmarrjet publike lëshon rrënjët e tij 20/11/2015

Politizimi i ndërmarrjeve publike po sjellë pasojat e para. Tani që Qeveria e Kosovës mbushi bordet e ndërmarrjeve publike me njerëz politik, procesi i politizimit të ndërmarrjeve publike po vazhdon nga brenda. Para pak kohësh, INDEP, GAP dhe GLPS kishin reaguar ndaj vendimeve të Qeverisë për emërimet në bordet e ndërmarrjeve publike në kundërshtim me Ligjin Nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike. Tani që këta njerëz kanë filluar punën në këto ndërmarrje, ata kanë filluar tu bëjnë vend edhe militantëve të tjerëtë partive politike duke rrezikuar kapjen e plotë të tyre nga elementet partiake.
Qeveria vazhdon të shkelë ligjin duke politizuar ndërmarrjet publike! 11/11/2015

Qeveria e Republikës së Kosovës po vazhdon të shkelë Ligjin Nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike me rastin e zgjedhjes së anëtarëve të bordeve të këtyre ndërmarrjeve. Kjo u vërtetua edhe në mbledhjen e 54-të të Qeverisë, në të cilën u shtua edhe më tej lista e të emëruarve politik në bordet e ndërmarrjeve publike. Këto vendime janë shqetësuese për institutet tona dhe janë reflektuar si të tilla edhe në Raportin e Progresit të publikuar sot.
Pa llogaridhënie, pavarësia e agjencive të pavarura nënkupton vetëm papërgjegjësi! 04/11/2015

Instituti për Politika Zhvillimore dhe Komisioni parlamentar për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri organizuan tryezën me titull "Funksionalizimi i punës së agjencive të pavarura". Tryeza kishte në fokus funksionimin e agjencive të pavarura, mbikqyrjen parlamentare dhe performancën e tridhjetë e shtatë (37) agjencive të pavarura sa ka Kosova.

REPORTS

NË MEDIA

11/11/2015
Këto janë lidhjet politike të anëtarëve të bordeve të pavarura (Dokument)
OJQ kanë dërguar një listë me emra të atyre që janë emëruar nëpër borde dhe që kanë lidhje politike. Nga kjo del se çdo anëtarë i bordeve të pavarura është edhe anëtarë i një partie politike.
06/11/2015
INDEP: Pa llogaridhënie, pavarësia e agjencive të pavarura nënkupton vetëm papërgjegjësi!
nstituti për Politika Zhvillimore dhe Komisioni parlamentar për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri organizuan tryezën me titull "Funksionalizimi i punës së agjencive të pavarura". Tryeza kishte në fokus funksionimin e agjencive të pavarura, mbikëqyrjen parlamentare dhe performancën e tridhjetë e shtatë (37) agjencive të pavarura sa ka Kosova.
28/10/2015
Të ndalet presioni ndaj deputetëve për zgjedhjen e gjykatësve në Kushtetuese
Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP), duke përcjellë procesin e zgjedhjes së gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese, shprehë shqetësim të thellë në lidhje me fenomenin e nominimit të personave të njëjtë për procedurat e mëtejme.

All content copyright © 2011 INDEP, All rights reserved.
Rruga Fehmi Agani no.50, A/4, Prishtinë, Kosovë, 10000 | map | +381 38 224 886 | office@indep.info