INDEP prezanton analizën për efiçiencën e energjsë

Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) prezantoi të mërkurën studimin Efiçienca e Energjisë në Kosovë, një analizë e kornizës ligjore dhe zbatueshmërisë së ligjit dhe politikave për efiçiencë të energjisë në vend. Studimi u prezantua në një tryezë diskutimi të organizuar nga Komisioni Parlamentar për Zhvillimin Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri dhe INDEP.

INDEP prezanton analizën për efiçiencën e energjsë 27/09/2012

Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) prezantoi të mërkurën studimin Efiçienca e Energjisë në Kosovë, një analizë e kornizës ligjore dhe zbatueshmërisë së ligjit dhe politikave për efiçiencë të energjisë në vend. Studimi u prezantua në një tryezë diskutimi të organizuar nga Komisioni Parlamentar për Zhvillimin Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri dhe INDEP.

“Komisioni [për zhvillim ekonomik, infrastrukturë, tregti dhe industri] këtë vit ka në plan monitorimin e Ligjit për Efiçiencë të Energjisë dhe një aktivitet i tillë do ta lehtësojë shumë punën e komisionit për monitorim,” ka thënë Kryetari i Komisionit, Zenun Pajaziti.  Ai ka shtuar se komisioni mbetet i përkushtuar që të mbështesë iniciativa që synojnë përmirësimin e kornizës ligjore në fushën e efiçiencës së energjisë e më gjerë.

Analiza vë në dukje sfidat e Kosovës në fushën e efiçiencës së energjisë me fokus në aspektin ligjor dhe ofron rekomandime konkrete për përmirësimin e situatës në këtë fushë.  Publikimi analizon elementet e politikës publike sa i përket efiçiencës së energjisë si dhe pasqyron gjendjen e tanishme në aspektin ligjor dhe atë praktik të efiçiencës. Punimi ka për qëllim që të ndihmojë institucionet relevante në ndryshimin e politikave dhe marrjen e masave shtesë në drejtim të arritjes së efiçiencës së energjisë.

“Efiçienca e energjisë është një çështje shumë me rëndësi, si për Kosovën ashtu edhe për perspektivën e Kosovës për Europë,” ka thënë Ian Cliff, Ambasadori i Britanisë së Madhe në Kosovë. “Ne mendojmë që është e rëndësishme të përmirësohet transparenca në proceset legjislative dhe të merret ekspertiza e shoqërisë civile në çështjet e efiçiencës së energjisë.”

INDEP ka rekomanduar amandamentimin e Ligjit për Efiçiencë të Energjisë si të nevojshëm për suksesin e iniciativave për efiçiencë në vend. Ndër të tjera, një ligj i kompletuar i Efiçiencës do të qartësonte krijimin e zyrave për energji nëpër komuna, aplikonte masa stimuluese për përdoruesit efiçient si dhe do të bënte rregullimin e efiçiencës në sektorin privat. Një hap i tillë do t’i hapte rrugë hartimit dhe implementimit të planeve komunale që do të ndihmonin implementimin e Planit Nacional të Efiçiencës.

“Kosova mbetet mbrapa vendeve të rajonit për sa i përket synimeve të efiçiencës së energjisë dhe këto probleme duhet të zgjidhen me masa ligjore dhe politike të bazuara në hulumtime profesionale në këtë fushë,” ka thënë Rinora Gojani, bashkëautore e punimit.

Studimi është përkrahur nga Ambasada Britanike në Prishtinë dhe Fondi i Vëllezërve Rockefeller. 

OTHER NEWS

Promovohet PERSPEKTIVA - hapësira e parë elektronike e cila ka për qëllim sqarimin dhe diskutimin e Marrëveshjes së Normalizimit 15/09/2014

Instituti për Politika Zhvillimore INDEP në bashkëpunim me OJQ ‘New Perspektiva’ promovuan web faqen www.new-perspektiva.com e cila ka për qëllim diskutimin, informimin dhe sigurimin e qëndrueshmërisë së Marrëveshjes së Normalizimit, që u arrit më 19 prill 2013 si rezultat i bisedimeve mes Prishtinës dhe Beogradit.
INDEP merr pjesë në panairin e Ditës Ndërkombëtare të Demokracisë 15/09/2014

Më 15 shtator, Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) mori pjesë në Panairin e Organizatave të Shoqërisë Civile në Ditën Ndërkombëtare të Demokracisë të organizuar nga Kuvendi i Kosovës.
Bashkëpunimi mes Qeverisë së Kosovës dhe Shoqërisë Civile bëhet elektronik 29/05/2014

Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) dhe organizata jo-qeveritare Lens, kanë përfunduar pjesën e parë të projektit “Platforma për e-pjesëmarrje themelore” projekt ky që ka për qëllim lehtësimin e zbatimit të Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile 2013-2017, përmes shfrytëzimit të teknologjisë informative.

REPORTS

NË MEDIA

07/07/2014
Kërkohet fond për efiçiencë të energjisë
Kosova qëndron ende larg objektivave për të arritur nivelin e kërkuar të efiçiencës së energjisë. Pjesa më e madhe e ndërtesave publike dhe sidomos atyre private nuk janë të izoluara dhe e lirojnë shumicën e energjisë.
01/07/2014
Krenar Gashi: Vendimi i qartë. Herën e dytë mandatohet ai që ka shumicën në Kuvend
Krenar Gashi analist politik dhe drejtues i Institutit INDEP vlerëson për Gazeta Blic se Gjykata Kushtetuese e ka qartësuar se mandati i parë duhet ti jepet PDK-së ndërsa i dyti ndonjë partie apo koalicioni që e ka shumicën, pas konsultimit me partitë politike.
30/06/2014
Vullneti i PDK-së për transferim pushteti nuk është i thjeshtë
Analisti Krenar Gashi, konsideron se ecuria e zhvillimeve politike në vend, varet nga vullneti i PDK-së për ta transferuar pushtetin tek koalicioni paszgjedhor LDK-AAK-Nisma. Por, një transfer i tillë, sipas tij nuk është aq i thjeshtë. Gashi, në një intervistë për Tribunën, shpreh qëndrimin rreth çështjes së mandatarit, Gjykatës Kushtetuese, si dhe për çështjen e kryeparlamnetarit.

All content copyright © 2011 INDEP, All rights reserved.
Rruga Fehmi Agani no.50, A/4, Prishtinë, Kosovë, 10000 | map | +381 38 224 886 | office@indep.info