INDEP prezanton analizën për efiçiencën e energjsë

Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) prezantoi të mërkurën studimin Efiçienca e Energjisë në Kosovë, një analizë e kornizës ligjore dhe zbatueshmërisë së ligjit dhe politikave për efiçiencë të energjisë në vend. Studimi u prezantua në një tryezë diskutimi të organizuar nga Komisioni Parlamentar për Zhvillimin Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri dhe INDEP.

INDEP prezanton analizën për efiçiencën e energjsë 27/09/2012

Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) prezantoi të mërkurën studimin Efiçienca e Energjisë në Kosovë, një analizë e kornizës ligjore dhe zbatueshmërisë së ligjit dhe politikave për efiçiencë të energjisë në vend. Studimi u prezantua në një tryezë diskutimi të organizuar nga Komisioni Parlamentar për Zhvillimin Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri dhe INDEP.

“Komisioni [për zhvillim ekonomik, infrastrukturë, tregti dhe industri] këtë vit ka në plan monitorimin e Ligjit për Efiçiencë të Energjisë dhe një aktivitet i tillë do ta lehtësojë shumë punën e komisionit për monitorim,” ka thënë Kryetari i Komisionit, Zenun Pajaziti.  Ai ka shtuar se komisioni mbetet i përkushtuar që të mbështesë iniciativa që synojnë përmirësimin e kornizës ligjore në fushën e efiçiencës së energjisë e më gjerë.

Analiza vë në dukje sfidat e Kosovës në fushën e efiçiencës së energjisë me fokus në aspektin ligjor dhe ofron rekomandime konkrete për përmirësimin e situatës në këtë fushë.  Publikimi analizon elementet e politikës publike sa i përket efiçiencës së energjisë si dhe pasqyron gjendjen e tanishme në aspektin ligjor dhe atë praktik të efiçiencës. Punimi ka për qëllim që të ndihmojë institucionet relevante në ndryshimin e politikave dhe marrjen e masave shtesë në drejtim të arritjes së efiçiencës së energjisë.

“Efiçienca e energjisë është një çështje shumë me rëndësi, si për Kosovën ashtu edhe për perspektivën e Kosovës për Europë,” ka thënë Ian Cliff, Ambasadori i Britanisë së Madhe në Kosovë. “Ne mendojmë që është e rëndësishme të përmirësohet transparenca në proceset legjislative dhe të merret ekspertiza e shoqërisë civile në çështjet e efiçiencës së energjisë.”

INDEP ka rekomanduar amandamentimin e Ligjit për Efiçiencë të Energjisë si të nevojshëm për suksesin e iniciativave për efiçiencë në vend. Ndër të tjera, një ligj i kompletuar i Efiçiencës do të qartësonte krijimin e zyrave për energji nëpër komuna, aplikonte masa stimuluese për përdoruesit efiçient si dhe do të bënte rregullimin e efiçiencës në sektorin privat. Një hap i tillë do t’i hapte rrugë hartimit dhe implementimit të planeve komunale që do të ndihmonin implementimin e Planit Nacional të Efiçiencës.

“Kosova mbetet mbrapa vendeve të rajonit për sa i përket synimeve të efiçiencës së energjisë dhe këto probleme duhet të zgjidhen me masa ligjore dhe politike të bazuara në hulumtime profesionale në këtë fushë,” ka thënë Rinora Gojani, bashkëautore e punimit.

Studimi është përkrahur nga Ambasada Britanike në Prishtinë dhe Fondi i Vëllezërve Rockefeller. 

OTHER NEWS

Bashkëpunimi mes Qeverisë së Kosovës dhe Shoqërisë Civile bëhet elektronik 29/05/2014

Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) dhe organizata jo-qeveritare Lens, kanë përfunduar pjesën e parë të projektit “Platforma për e-pjesëmarrje themelore” projekt ky që ka për qëllim lehtësimin e zbatimit të Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile 2013-2017, përmes shfrytëzimit të teknologjisë informative.
Efiçienca për Zhvillim: Ekonomiksi i Efiçiencës së Energjisë në Kosovë 21/05/2014

Efiçienca e energjisë duhet parë si njëra nga shtyllat qëndrore të përpjekjeve të qeverisë jo vetëm për të përmbushur qëllimin fundamental të dekarbonizimit të Kosovës duke tkurrur kërkesën për energji, por për faktin se ky investim është i ndërlidhur ngushtë me ecurinë e zhvillimit ekonomik dhe social. Kjo është gjetja kryesore e studimit “Efiçienca për Zhvillim: Ekonomiksi i Efiçiencës së Energjisë në Kosovë” i botuar sot nga Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) në kuadër të Konsorciumit Kosovar të Shoqërisë Civile për Zhvillim të Qëndrueshëm (KOSID). Ky studim fokusohet në tre tregues kryesor, siç janë: rritja ekonomike, papunësia edhe standardi i jetës.
INDEP prezantoi në Konferencën Rajonale: Shoqëria Civile Mjedisore në Evropën Juglindore të organizuar nga Qendra Rajonale e Mjedisit. 05/04/2014

Rinora Gojani, hulumtuese dhe koordinatore e programit për Zhvillim të Qëndrueshëm në INDEP, më 3 prill prezantoi lidhur me rëndësinë e bashkëpunimit në mes të Shoqërisë Civile dhe Institucioneve Shtetërore si dhe rolin e shoqërisë civile në krijimin dhe implementimin e politikave mjedisore edhe atyre të energjisë në Kosovë.

REPORTS

NË MEDIA

07/07/2014
Kërkohet fond për efiçiencë të energjisë
Kosova qëndron ende larg objektivave për të arritur nivelin e kërkuar të efiçiencës së energjisë. Pjesa më e madhe e ndërtesave publike dhe sidomos atyre private nuk janë të izoluara dhe e lirojnë shumicën e energjisë.
01/07/2014
Krenar Gashi: Vendimi i qartë. Herën e dytë mandatohet ai që ka shumicën në Kuvend
Krenar Gashi analist politik dhe drejtues i Institutit INDEP vlerëson për Gazeta Blic se Gjykata Kushtetuese e ka qartësuar se mandati i parë duhet ti jepet PDK-së ndërsa i dyti ndonjë partie apo koalicioni që e ka shumicën, pas konsultimit me partitë politike.
30/06/2014
Vullneti i PDK-së për transferim pushteti nuk është i thjeshtë
Analisti Krenar Gashi, konsideron se ecuria e zhvillimeve politike në vend, varet nga vullneti i PDK-së për ta transferuar pushtetin tek koalicioni paszgjedhor LDK-AAK-Nisma. Por, një transfer i tillë, sipas tij nuk është aq i thjeshtë. Gashi, në një intervistë për Tribunën, shpreh qëndrimin rreth çështjes së mandatarit, Gjykatës Kushtetuese, si dhe për çështjen e kryeparlamnetarit.

All content copyright © 2011 INDEP, All rights reserved.
Rruga Fehmi Agani no.50, A/4, Prishtinë, Kosovë, 10000 | map | +381 38 224 886 | office@indep.info