INDEP prezanton analizën për efiçiencën e energjsë

Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) prezantoi të mërkurën studimin Efiçienca e Energjisë në Kosovë, një analizë e kornizës ligjore dhe zbatueshmërisë së ligjit dhe politikave për efiçiencë të energjisë në vend. Studimi u prezantua në një tryezë diskutimi të organizuar nga Komisioni Parlamentar për Zhvillimin Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri dhe INDEP.

INDEP prezanton analizën për efiçiencën e energjsë 27/09/2012

Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) prezantoi të mërkurën studimin Efiçienca e Energjisë në Kosovë, një analizë e kornizës ligjore dhe zbatueshmërisë së ligjit dhe politikave për efiçiencë të energjisë në vend. Studimi u prezantua në një tryezë diskutimi të organizuar nga Komisioni Parlamentar për Zhvillimin Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri dhe INDEP.

“Komisioni [për zhvillim ekonomik, infrastrukturë, tregti dhe industri] këtë vit ka në plan monitorimin e Ligjit për Efiçiencë të Energjisë dhe një aktivitet i tillë do ta lehtësojë shumë punën e komisionit për monitorim,” ka thënë Kryetari i Komisionit, Zenun Pajaziti.  Ai ka shtuar se komisioni mbetet i përkushtuar që të mbështesë iniciativa që synojnë përmirësimin e kornizës ligjore në fushën e efiçiencës së energjisë e më gjerë.

Analiza vë në dukje sfidat e Kosovës në fushën e efiçiencës së energjisë me fokus në aspektin ligjor dhe ofron rekomandime konkrete për përmirësimin e situatës në këtë fushë.  Publikimi analizon elementet e politikës publike sa i përket efiçiencës së energjisë si dhe pasqyron gjendjen e tanishme në aspektin ligjor dhe atë praktik të efiçiencës. Punimi ka për qëllim që të ndihmojë institucionet relevante në ndryshimin e politikave dhe marrjen e masave shtesë në drejtim të arritjes së efiçiencës së energjisë.

“Efiçienca e energjisë është një çështje shumë me rëndësi, si për Kosovën ashtu edhe për perspektivën e Kosovës për Europë,” ka thënë Ian Cliff, Ambasadori i Britanisë së Madhe në Kosovë. “Ne mendojmë që është e rëndësishme të përmirësohet transparenca në proceset legjislative dhe të merret ekspertiza e shoqërisë civile në çështjet e efiçiencës së energjisë.”

INDEP ka rekomanduar amandamentimin e Ligjit për Efiçiencë të Energjisë si të nevojshëm për suksesin e iniciativave për efiçiencë në vend. Ndër të tjera, një ligj i kompletuar i Efiçiencës do të qartësonte krijimin e zyrave për energji nëpër komuna, aplikonte masa stimuluese për përdoruesit efiçient si dhe do të bënte rregullimin e efiçiencës në sektorin privat. Një hap i tillë do t’i hapte rrugë hartimit dhe implementimit të planeve komunale që do të ndihmonin implementimin e Planit Nacional të Efiçiencës.

“Kosova mbetet mbrapa vendeve të rajonit për sa i përket synimeve të efiçiencës së energjisë dhe këto probleme duhet të zgjidhen me masa ligjore dhe politike të bazuara në hulumtime profesionale në këtë fushë,” ka thënë Rinora Gojani, bashkëautore e punimit.

Studimi është përkrahur nga Ambasada Britanike në Prishtinë dhe Fondi i Vëllezërve Rockefeller. 

OTHER NEWS

INDEP publikon Analizën për marrëdhëniet tregtare në mes të Kosovës dhe Shqipërisë në prag të mbledhjes së dytë ndërqeveritare 20/03/2015

Në prag të mbledhjes së dytë të përbashkët të qeverive Kosovë-Shqipëri, Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) ka realizuar një punim vlerësues të marrëdhënieve tregtare në mes të dy vendeve. Punimi sjell një vlerësim të progresit të shënuar deri më sot që nga koha e themelimit të Kosovës si shtet i pavarur dhe njëkohësisht një reflektim mbi ngjarjet e zhvilluara në rrafshin e marrëdhënieve tregtare që nga mbledhja e parë e përbashkët e mbajtur në janar 2014.
INDEP prezanton përapara bizneseve ciklin e politikbërjës në Kosovë 26/02/2015

Instituti për Politika Zhvillimore, (INDEP), mbajti sot punëtorinë “Cikli i politikëbërjes dhe pjesëmarrja e bizneseve në hartimin e politikave” ku pjesëmarrës ishin përfaqësues të bizneseve vendore.
INDEP bashkë me Komisionin parlamentar për Administratë Publike, Pushtet Lokal dhe Media prezantojnë gjetjet e punimit: "Liria e shprehjes dhe ushtrimit të profesionit të gazetarit në Kosovë" 04/02/2015

Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) në bashkëpunim me Komisionin parlamentar për Administratë Publike, Pushtet Lokal dhe Media organizuan tryezën me titull: “Korniza ligjore që determinon lirinë e shprehjes në Kosovë“.

REPORTS

NË MEDIA

22/04/2015
INDEP shpërndan poça efiçientë në Ditën e Tokës
Më 22 Prill, për nder të Ditës së Tokës, Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) dhe organizata lokale Iniciativa për Ambient dhe Zhvillim Lokal (IAZHL) organizuan aksion vetëdijësues për Efiçiencën e Energjisë elektrike në komunën më të ndotur të Kosovës, në Obiliq.
22/04/2015
INDEP organizon aksionin për ndarjen poçave efiçient në Obiliq
Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) në bashkëpunim me komunën e Obiliqit dhe Iniciativa për Ambient dhe Zhvillim Lokal (IAZHL), në kuadër të projektit “Doing more with less” do të realizojë aksionin për ndërrimin e poçave elektrik nga ata të thjeshtë me ata efiçient në njëzet familje të cilat marrin asistencë sociale.
20/03/2015
INDEP: Marrëdhëniet tregtare Kosovë - Shqipëri as të mjaftueshme, as cilësore
Në prag të mbledhjes së dytë të përbashkët të qeverive Kosovë-Shqipëri, Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) ka realizuar një punim vlerësues të marrëdhënieve tregtare në mes të dy vendeve.

All content copyright © 2011 INDEP, All rights reserved.
Rruga Fehmi Agani no.50, A/4, Prishtinë, Kosovë, 10000 | map | +381 38 224 886 | office@indep.info