INDEP prezanton analizën për efiçiencën e energjsë

Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) prezantoi të mërkurën studimin Efiçienca e Energjisë në Kosovë, një analizë e kornizës ligjore dhe zbatueshmërisë së ligjit dhe politikave për efiçiencë të energjisë në vend. Studimi u prezantua në një tryezë diskutimi të organizuar nga Komisioni Parlamentar për Zhvillimin Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri dhe INDEP.

INDEP prezanton analizën për efiçiencën e energjsë 27/09/2012

Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) prezantoi të mërkurën studimin Efiçienca e Energjisë në Kosovë, një analizë e kornizës ligjore dhe zbatueshmërisë së ligjit dhe politikave për efiçiencë të energjisë në vend. Studimi u prezantua në një tryezë diskutimi të organizuar nga Komisioni Parlamentar për Zhvillimin Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri dhe INDEP.

“Komisioni [për zhvillim ekonomik, infrastrukturë, tregti dhe industri] këtë vit ka në plan monitorimin e Ligjit për Efiçiencë të Energjisë dhe një aktivitet i tillë do ta lehtësojë shumë punën e komisionit për monitorim,” ka thënë Kryetari i Komisionit, Zenun Pajaziti.  Ai ka shtuar se komisioni mbetet i përkushtuar që të mbështesë iniciativa që synojnë përmirësimin e kornizës ligjore në fushën e efiçiencës së energjisë e më gjerë.

Analiza vë në dukje sfidat e Kosovës në fushën e efiçiencës së energjisë me fokus në aspektin ligjor dhe ofron rekomandime konkrete për përmirësimin e situatës në këtë fushë.  Publikimi analizon elementet e politikës publike sa i përket efiçiencës së energjisë si dhe pasqyron gjendjen e tanishme në aspektin ligjor dhe atë praktik të efiçiencës. Punimi ka për qëllim që të ndihmojë institucionet relevante në ndryshimin e politikave dhe marrjen e masave shtesë në drejtim të arritjes së efiçiencës së energjisë.

“Efiçienca e energjisë është një çështje shumë me rëndësi, si për Kosovën ashtu edhe për perspektivën e Kosovës për Europë,” ka thënë Ian Cliff, Ambasadori i Britanisë së Madhe në Kosovë. “Ne mendojmë që është e rëndësishme të përmirësohet transparenca në proceset legjislative dhe të merret ekspertiza e shoqërisë civile në çështjet e efiçiencës së energjisë.”

INDEP ka rekomanduar amandamentimin e Ligjit për Efiçiencë të Energjisë si të nevojshëm për suksesin e iniciativave për efiçiencë në vend. Ndër të tjera, një ligj i kompletuar i Efiçiencës do të qartësonte krijimin e zyrave për energji nëpër komuna, aplikonte masa stimuluese për përdoruesit efiçient si dhe do të bënte rregullimin e efiçiencës në sektorin privat. Një hap i tillë do t’i hapte rrugë hartimit dhe implementimit të planeve komunale që do të ndihmonin implementimin e Planit Nacional të Efiçiencës.

“Kosova mbetet mbrapa vendeve të rajonit për sa i përket synimeve të efiçiencës së energjisë dhe këto probleme duhet të zgjidhen me masa ligjore dhe politike të bazuara në hulumtime profesionale në këtë fushë,” ka thënë Rinora Gojani, bashkëautore e punimit.

Studimi është përkrahur nga Ambasada Britanike në Prishtinë dhe Fondi i Vëllezërve Rockefeller. 

OTHER NEWS

INDEP dhe IShSN organizojnë tryezën diskutuese mbi marrëdhëniet ekonomike dhe tregtare në mes të Kosovës dhe Shqipërisë 30/10/2014

Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) në kuadër të programit Bashkëpunimi Rajonal, më 29 tetor, 2014 në Tiranë së bashku me Institutin Shqiptar për Studime Ndërkombëtare (IShSN) nga Tirana organizoi tryezën e parë të rrumbullakët “Sfidat dhe potenciali i marrëdhënieve ekonomike midis Shqipërisë dhe Kosovës”.
INDEP merr pjesë në takimin e menaxhmentit të projektit CONSUS 23/10/2014

Drejtori Ekzekutiv i Institutit për Politika Zhvillimore, z.Burim Ejupi, po merr pjesë në takimin e menaxhmentit të projektit CONSUS që po mbahet në Universitetin Leuphanan Luneburg të Gjermanisë.
INDEP merr pjesë në konferencën e dytë rajonale të organizuar nga Shkolla për Aktivizëm Ekologjik në Podgoricë 13/10/2014

Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) mori pjesë në konferencën e dytë rajonale të organizuar nga Shkolla për Aktivizëm Ekologjik në Podgoricë.

REPORTS

NË MEDIA

23/10/2014
Kosova e Shqipëria me rrjet bashkëpunimi në inovacione
Bashkëpunimi në mes të shoqërisë dhe akademisë në krijimin e inovacioneve të qëndrueshme dhe stimulimin e zhvillimit të qëndrueshëm ka munguar si në Kosovë, po ashtu edhe në Shqipëri.
09/08/2014
Rritja e sërishme e çmimit të rrymës, e papranueshme
Zgjidhja për situatën e rëndë energjetike në vend nuk duhet ta rëndojë qytetarin duke rritur çmimin e energjisë. Zgjidhja duhet të vijë në forma tjera, pasi qytetarët nuk kanë faj për këtë gjendje. Kështu thonë zyrtarë të konsorciumit të shoqërisë civile për zhvillim të qëndrueshëm, INDEP/KOSID, pas takimit që kanë pasur me KEDS-in, me ftesë të këtij operatori.
30/09/2014
Partitë politike të përfshira në përzgjedhjen e anëtareve të bordeve
“Për Autoritetin Kosovarë të Konkurrencës, Qeverisë ju kanë dashur gjashtë muaj për ti dërguar katër emra në Kuvend dhe për arsye se këta emra kanë qenë politikë sot kjo agjenci është jo funksionale. Pra fajtori ka emër dhe mbiemër kjo është Qeveria. Prandaj, për mos me ekzistu rasti për fajtor duhet te ndryshohet legjislacioni” tha Burim Ejupi, drejtor ekzekutiv në INDEP.

All content copyright © 2011 INDEP, All rights reserved.
Rruga Fehmi Agani no.50, A/4, Prishtinë, Kosovë, 10000 | map | +381 38 224 886 | office@indep.info